Side 3

Hvad tilbyder Weile Skadedyrsrådgivning?

 

Handlingsplaner, tilsyn

 • Udarbejdelse af kommunale handlingsplaner
 • Tilsyn med og vejledning af kommunale entreprenører på rotteområdet

 

Forebyggelse og bekæmpelse

 • Forslag til forebyggelse af rotter og mus
 • Forslag til bekæmpelse af rotter og mus med fælder og kemiske bekæmpelsesmidler

 

Bygningsgennemgang- og sikring

 • Konkrete besigtigelser af fødevarevirksomheder, kommunale institutioner, landbrug, boliger m.v.
 • Udarbejdelse af bygningsgennemgangsrapporter

 

  Undervisning

 • Kommunalt tilsyn og håndhævelse på rotteområdet
 • Kurser i rotte- og musebiologi, gnavers adfærd, forebyggelse og bekæmpelse med kemiske midler
 • Resistens hos rotter og mus
 • Rotter og mus på fødevarevirksomheder
 • Smitterisici fra rotter og mus
 • Personlige værnemidler, desinfektion og rengøring
 • Kloakrottebekæmpelse

 

Kloakrottebekæmpelse

 • Udarbejdelse af forslag til konkret plan for kloakrottebekæmpelse med kemiske midler og rottespærrer
 • Udførelse af kloakrottebekæmpelse i praksis baseret på intervaludlægning og opsætning af rottespærrer

 

Forsøg

 • Gennemførelse af praktiske forsøg med bekæmpelsesmidler, fælder etc.

 

Rapporter

 • Markedsanalyser på gnaverområdet

 

Foredrag

 • Foredrag om rotter og mus og andre skadedyr