Side 2

Den mest effektive bekæmpelse af skadedyr er forebyggelse

Skadedyr er dyr, der i henhold til menneskelig terminologi, er uønskede bl.a. fordi de kan medføre smitte med alvorlige sygdomme. Skadedyr skal derfor elimineres, inden de bliver en sikkerhedsrisiko. Bekæmpelse er ofte nødvendig, men den mest effektive metode er forebyggelse.

Med mere end 20 års erfaring tilbyder jeg bl.a. udarbejdelse af handlingsplaner for kommuner, analyser og strategier om rotter og mus samt andre skadedyr, gennemførelse af konkrete besigtigelser, foretagelse af forsøg, praktisk udførelse af kloakrottebekæmpelse samt kurser og foredrag om skadedyrsbekæmpelse - og forebyggelse.

Kontakt mig for et uforpligtende tilbud: peter.weile1950@gmail.com

 

Peter Weile

Cand. jur. og Autoriseret rottebekæmper