Weile - Skadedyrsrådgining

Kontakt: Peter Weile, Brovænget 41, 2830 Virum. Mobil: 2448 6777

Baggrund

Weile- Skadedyrsrådgivning

  • er en rådgivningsvirksomhed på skadedyrsområdet med fokus inden for muse- og rottebiologi.
  • har mere end 20 års erfaring inden for forebyggelse og bekæmpelse af rotter og mus.
  • har stor erfaring med praktisk kloakrottebekæmpelse både kemisk og ved hjælp af rottespærrer. 
  • tilbyder professionelle løsninger på skadedyrsområdet til bl.a. kommuner, virksomheder, ministerier og private borgere. 
  • er stiftet i 2003 af Peter Weile.

Peter Weile

  • har i 18 år været Miljøministeriets konsulent i rottebekæmpelse og har varetaget rådgivningen af kommuner på rotteområdet samt forestået uddannelsen af de autoriserede rottebekæmpere i Danmark.
  • er en af Danmarks førende specialister på muse- og rotteområdet og besidder indgående viden om rotter og mus med hensyn til resistens, adfærd, forebyggelse og bekæmpelse såvel biologisk som kemisk.

 

 

 

 

Beskrivelse